Tasavvufta manevi olgunluk nasıl olur? Nasıl evliya olunur?

Kulun manevi gelişmesi, hayatının seyri vs. hususların Cenab-ı Hakk’ın bilmesi o kulun kendisini bırakmasını her şeyi kadere terk etmesini gerektirmez. Allah ezeli de ebedi de bilir. Allah’ın kulun nereye kadar gideceğini bildiği için kul oraya kadar ulaşmış/ulaşabilecek değildir. Kulunun neler yapacağını yaptığı ile nerelere kadar geleceğini Allah önceden bilir. Mesele budur.

Tarikat insana veli (Allah’ın has halis kulu) olmanın yollarını gösterir. Bunu sağlayan her şey zaten tarikattır. Tarikat, yol, usul, üslup, yöntem manalarına gelir. İnsanın Allah’ın halis kulu olmak için tuttuğu yola tarikat denir. Bunu nasıl sağlarsa o güzel bir yoldur. Ancak, tarikatta şeyh öğretmen mesabesindedir. İnsanın Allah’ın sevgili kulu olmasını öğretir. Öğretmensiz ilim tahsili nasıl zor ise aynı şekilde burada da zordur. Onun için sahih tarikata intisap etmek önemlidir. Gereklidir. Ancak şart olmayabilir. İnsanın kabiliyeti varsa tek başına ya da başka metodlarla da bunu gerçekleştirebilir. Yalnız bunun ne kadar mümkün olabileceğinin kararını öğretmensiz okuma yazma diğer ilimleri öğrenmenin mümkün olup olmayacağını düşünerek siz veriniz.

Bildiğimiz evliyalar, sizden bizden önce geldikleri için bizden faziletli insanlardır. Ama kemalde çalışarak biz onları geçebiliriz. Biz daha kamil olabiliriz. Hiç kimse evliya olarak doğmaz. Evliya olmak (Nefs-i mutmainneye ulaşmak) her müslümanın potansiyel olarak taşıdığı bir değerdir. İnsanın gayretine bağlıdır. Ama her kesde mürşit olma potansiyeli yoktur. Yalnızca onları Allah seçer. Onlar da bu makamı doğuştan ihraz etmezler.

Was this article helpful?

İlgili Makaleler

Yorum Yap