İslâm’ın ne olduğunu bilmeyen kimse sorumlu mudur?

Müslümanlardan uzak bir yerde yaşayıp, İslâm’ın ne olduğunu bilmeyen kimse, kıyamet günü Allah katında sorumlu olacak mı?

İslâmiyetten önce iki Peygamberin bi’seti (peygamberliği) arasında yaşayan ve hiç birisine yetişmemiş olan kimse, ehli fetrettir. Ehli fetret ibâdet ve ahkâm ile mükellef değildir. Bu hususta ulemâ ittifak halindedirler. Fakat, Allah’a (cc) İmân etmekle mükellef olup olmadığı hakkında ihtilâf vardır. Mâtüridi’ye göre ehli fetret, ibâdet ve ahkâm ile mükellef değil ise de Allah’a İmân etmekle mükelleftir. Çünkü Cenabı Allah’ın, kendilerine verdiği aklı kullanıp yer, gök ve içindekilere ibret nazarı ile baktıkları takdirde Allah’ın varlığını idrâk edebileceklerdir. Peygamber’in (sa.) bi’setinden sonra (inanmayan) insanlar üç sınıftır: Birinci Sınıf: Peygamber (sa.)’in davetini duymamış, kendisinden haberdar da olmamıştır. Bu sınıf kesin olarak cennetliktir. İkinci Sınıf: Peygamber (sa.)’in davetini, gösterdiği mucizelerin durumunu ve güzel ahlakını duymuş olmakla beraber imân etmemiştir. Aramızda bulunan ehli küfür gibi bu sınıf kesin olarak cehennemliktir. Üçüncü Sınıf: Biz Müslümanlar. Deccâl’in ismini duyduğumuzda nefret ettiğimiz gibi (haşa) onlar da Peygamber’in (sa.) isminden öylece nefret ediyor. (Çünkü onlar, Peygamber (sa.)’in aleyhinde yapılan menfi propagandalardan başka bir şey duymamışlardır). Kimse onlara doğrusunu söyleyip onları heveslendirmemiştir. Bunların da ehli Cennet olacaklarını umarım.

Was this article helpful?

İlgili Makaleler

Yorum Yap