İnsan ne için yaratılmıştır?

Allah insanları tamamen kendisine kulluk yapmaları için yaratmıştır. Bunu sağlamanın yolu da niyettir. Niyet, adeti ibadetten ayıran şeye denir.

İnsanın iyi bir kul olmak, Allah’ın rızasını kazanmak maksadıyla yaptığı bütün işler ibadettir. Burada niyetin önemi açıktır. Aslolan herhangi bir ibadetin hayat telakkisi haline getirilmesi değil, hayatın ibadet sathı haline getirilmesidir. Hayatı ya ibadet haline getirip imtihanı kazanacağız, cennete gideceğiz. Ya da şuursuz olarak yaşayıp imtihanı kaybedeceğiz. Allah’dan geldik. Tekrar Allah’a gideceğiz. Dünya geçici bir imtihan alanıdır. Demek ki dünyaya gelişimizin sebebi de imtihan edilmektir.

Dünyanın ahiretin tarlası olduğunu Hz. Peygamber buyurmuş ve buna göre bir hayat tarzı ortaya koymuştur. Hz. Peygamber’i ve ashabını iyi tanıyıp dünyayı algılama tarzını öğrenmek gerekir. Onlar bu espiriyi çok iyi kavramışlar ve hayatlarını buna göre şekillendirmişlerdir.

Was this article helpful?

İlgili Makaleler

Yorum Yap