Cenabı Allah’ın yeri sema mıdır?

Ehli sünnet ve’l-Cemaatın itikadına göre, Hz. Peygamber (sa.) mîrâc gecesinde Cenab-ı Allah’ın ru’yetiyle müşerref olmuştur. Ama bunun mânâsı “Allah Teâlâ’nın yeri semâdır” demek değildir. Belki Hz. Muhammed (sa.) semâda iken Cenabı Allah kendisine tecellî etti. Cenabı Allah isteseydi Peygamber (sa.) yeryüzünde iken de kendisine tecellî edebilirdi. Ama hikmet, semâda olduğu bir sırada tecellî etmekte idi.

Was this article helpful?

İlgili Makaleler

Yorum Yap