İhram ne demektir?

İhram, hac veya umre niyetini getirip menasike girmektir. İhram, avam tabakasının zannettiği gibi malûm olan havlulara bürünmekten ibaret değildir. Hatta bir kimse hac veya umre niyetini getirip dikili elbisesini soymadan menasikini eda ederse haccı veya umresi sahihtir. Ancak dikili elbise ile onu eda ettiği için günahkar olur. Ve ceza olarak bir davar kesmesi gerekir.

Was this article helpful?

Yorum Yap