“Kâlü belâdan beri imân ettim”söz doğru mudur?

Bu söz doğrudur. Kur’ân-ı Kerîm ile sabittir. Araf sûresi 172-173. âyetlerinde şöyle buyrulmaktadır: “Rabbin Ademoğullarının sulbünden soyunu çıkarıp onlara, ‘ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demiş ve buna kendilerini şahit tutmuştu. Onlar da ‘evet şahidiz’ demişlerdi.” Müfessirlerin çoğu bazı hadîslere istinad ederek bunu şöyle açıklıyor: Cenabı Allah Hz. Adem’i yarattıktan sonra zerrecikler halinde bulunan zürriyetini sulbünden çıkararak kendilerine hitap edip buyurdu ki: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” onlar da, “Evet, sen bizim Rabbimizsin” dediler.(Elmalılı 4/2323) Bu açıklamaya göre, gerçekten Cenabı Allah ile ruhlar arasında böyle bir muhavere vaki olmuştur. Yukarıda da beyân ettiğimiz gibi, bu muhavere ve misak dünyada, Hz. Adem’i yarattıktan sonra olmuştur; ruhların İmânı da o zamanda olmuştu.

Was this article helpful?

İlgili Makaleler

Yorum Yap