İhram ne demektir?

İhram, hac veya umre niyetini getirip menasike girmektir. İhram, avam tabakasının zannettiği gibi malûm olan havlulara bürünmekten ibaret değildir. Hatta bir kimse hac veya umre niyetini getirip dikili elbisesini soymadan menasikini eda ederse haccı veya umresi sahihtir. Ancak dikili elbise ile onu eda ettiği için günahkar olur. Ve ceza olarak […]

Kurban kesmek farz mıdır?

Vacip: Kelime anlamı gerekli ve lüzumlu olan, demektir. Farzın karşılığında bir terim olarak vâcip, sadece Hanefi mezhebinde vardır ve aynen farz gibi Allah’ın ya kendi kelâmıyla ya da Elçisinin sözüyle kesinkes yapmamızı istediği şeylerdir. Farz ile aralarında fark vardır: Vâcibi anlatan emrin, ya Allah’ın Elçisine ait olup olmamasında, ya da istenen şeyin öyle […]

Borsa caiz midir?

Borsada satılan hisselerin durumu değişiklik arz etmektedir. Şayet şarap fabrikası gibi haram mamul üreten bir firmanın veya faiz müessesesinin hisseleri veya devlet tahvili borsada satılıyor ise bunları almak caiz değildir. Ayrıca herhangi bir şirket domuz eti , yağı içki mamulleri satın alıp satıyor ise o şirketin de hisselerini almak caiz […]

Bankaların verdiği faiz haram mıdır? Haram ise ispatı nedir?

Riba (Faiz) arapça bir kelimedir. Lügatta esas manası ziyade ve artıştır. İslahta ise , fıkıh ölçülerine göre eşit olmayan veya eşitlikleri bilinmeyen veya bedellerden birisi veya her ikisi hazır olmayan ribevi şeylerin üzerine yapılan akittir. Ribanın haram oluşu , hem Kuran-ı Kerim hem Ehadis-i şerif ile sabittir. Cenab-ı Hak şöyle […]

İnsan ne için yaratılmıştır?

Allah insanları tamamen kendisine kulluk yapmaları için yaratmıştır. Bunu sağlamanın yolu da niyettir. Niyet, adeti ibadetten ayıran şeye denir. İnsanın iyi bir kul olmak, Allah’ın rızasını kazanmak maksadıyla yaptığı bütün işler ibadettir. Burada niyetin önemi açıktır. Aslolan herhangi bir ibadetin hayat telakkisi haline getirilmesi değil, hayatın ibadet sathı haline getirilmesidir. […]

İnsan nedir? Olgun insan nasıl olunur?

İnsan, yaratılanlar arasında en mükerrem ve müşerref olan, Cenab-ı Hakk’ın yüklediği bütün yükümlülükleri üstlenen bir varlıktır. Ruh ve bedenden oluşmuştur. Şu iki temel özelliğe sahiptir: 1. Nisyan, unutkandır. “Kalu bela”da verdiği sözü unutur. Kulluğunun gereklerini yapmayı unutur, devamlı Allah’la beraber olduğunu unutur. 2. Ünsiyyet, gözünün gördüğü her şeye gönlü akar, […]

Tasavvufta manevi olgunluk nasıl olur? Nasıl evliya olunur?

Kulun manevi gelişmesi, hayatının seyri vs. hususların Cenab-ı Hakk’ın bilmesi o kulun kendisini bırakmasını her şeyi kadere terk etmesini gerektirmez. Allah ezeli de ebedi de bilir. Allah’ın kulun nereye kadar gideceğini bildiği için kul oraya kadar ulaşmış/ulaşabilecek değildir. Kulunun neler yapacağını yaptığı ile nerelere kadar geleceğini Allah önceden bilir. Mesele […]

Adalet ve Hukuk

İslâm’da kutsal kavramlarının başında doğruluk, hak ve hakikat kavramları yer alır. Bunların akabinde ise adalet kavramı gelir. İslamda adalet, hak ve hukuk kavramları kul ile Rabbi arasındaki ilişkilerden başlayarak kişiler arası ilişkilerden devlet işlerine hatta canlı cansız yaratılmışlara kadar bütün münasebetleri düzenleyen en mühim prensibdir. Her şeyi yerli yerine koymak, […]