İskender Ali Mihr Kimdir?

İskender Ali Mihr Kimdir?

<< < (10/18) > >>

lazyoner:
“HA” HARFİNDEN BİR NOKTANIN KALKMASI “YARATTI”MANASINI “TIRAŞ ETTİ” YAPAR Şimdi size söylüyorum! Kur’ân-ı yüzündenokumasını bilemeyen, Arapça’sı olmadığı için mânasını anlayamayan,Kur’ân-ı Kerim’i Latin harfleriyle okuyabilen bir kimsenin Kur’ân-ıdüzgün okuması mümkün değildir ve yanlış okuyacağı âyetlerle kıldığınamazı ne derece kabul olur bilemem. Çünkü Türkçe’de bir tane “Se”harfi var. Arapça’da “Se”, “Sin”, “Sad” olmak üzere üç harf vardır.Yine Türkçe’de bir tane “Ha” harfi var Arapça’da “He”, “Ha” ve noktalı“Ha” olmak üzere üç tane “ha” harfi vardır. Türkçe’de bir tane “Ze”harfi var. Arapça’da: “Ze”, peltek “ze” ve “zı” olmak üzere üç tane“ze” harfi vardır. Bunların her birinin çıkış yeri ve sesi ayrı ayrıolduğu gibi mânası da ayrı ayrıdır. Mesela: Üzerinde nokta bulunan “ha”ile “halakallahu” yazılsa mânası “Allah yarattı” demek olur. Yine aynıkelimeyi noktasız “ha” ile yazsan; “Allah tıraş etti” mânasına gelir.Yani “halaka” yı boğazına biraz sürterek okursan “Allah yarattı” olur.Boğazına sürtmeden okursan “Allah tıraş etti” olur. Üstadınız Kur’ân-ınmânasını anlamadan, düzgün okumasını bilemeden, tekrar ediyorum Arştaki(sema üstü) tüm peygamberlere ve bizim Peygamberimize şu haliyle nasılimam olup namaz kıldırabiliyor.? Hangi vasıtayla Arşa devamlı inipçıkabiliyor.? Hem onların üstadınıza ne ihtiyaçları var.?

Gerçek şu ki; cinler insanlara ayakta bakarken rüyagösterebildiklerinden, bunlar da cinlerin bir oyunu ve şeytanınaldatmasından başka bir şey değildir. Başkalarının doğruyu öğrenmesi,sizlere aldanmaması için bunun böyle olduğunu söylemek durumundayım.

Üstadınız Evrenesoğlu bu haliyle Mehdi olamaz. Resûllük insanlariçin zaten son bulmuştur dediğimde, yaşlısı “Hocam sizin Kur’an’dakiâyetlerden haberiniz yoktur. İşte üstadımızın geleceğini haber verenâyetler.” diyerek aynen Edip Yüksel’in; Reşat Halife’nin son resûlolduğunu savunurken kendileriyle ilgisi bulunmayan, Peygamberimizinzatından bahseden âyetleri, Reşat Halife’nin resûllüğünden bahsediyorşeklinde mânasını tahrif ettiği gibi, bunlarda aynı şekilde aynıâyetler Evrenesoğlu’ndan bahsediyor. Allah (c.c.) ona yani son resûlEvrenesoğlu’na, “inanmaları için tüm peygamberlerden ruhlar alemindesöz almıştı.” diyerek çok fazla ısrar etmişlerdi; aklımda kaldığıkadarıyla, Yasin Sûresi’nin 13-17 nci âyetlerinde bildirilen, Hz.İsa’nın havarilerinden olduğu zannedilen, fakat Allah (c.c.) tarafındangörevli olarak tebliğ için Antakya’ya gönderilen üç resûlü örnekgöstererek; onlara Kur’an’da resûl dendiği halde, niçin Evrenesoğlu’naresûl denmesin diyorlardı ! Onlar bu kıyaslarında kendilerince haklıgibiydiler fakat bilmedikleri, düşünemedikleri bir şey vardı; o dabizim Peygamberimiz efendimizden önce gelen peygamberler, resûller içinbir kısıtlama söz konusu değil. Yasin Sûresindeki zatlara Cenab-ı Allah(c.c.) “Resullerimiz” buyurduktan sonra kim onlara resûl değildirlerdiyebilir.? Elbette âyette bildirildiği gibi onlar da gerçek resûlidiler. Derecelerini Allah (c.c.) bilir demiştim. Fakat bunlar hâlâiddialarından vazgeçmiyorlardı.

Alıntıdır.

lazyoner:
hayırdır kaç gündür iskendercilerden ses seda yok efendileri ah ıh diye cezbeye gelmeyo mu yoksa

http://video.google.com/videoplay?docid=352747163839586084&ei=QN91S4_6FI6I-QaplK2ZDA&q=iskender+kebap#

bu sahtekarın Amerikada nasıl yaşadığını görün saray gibi evler arabalar benzin istasyonları var bu kadar parayı veren geri zekalı müritler de azıcık beyin varsa bu görüntülerden sonra herhalde kafalarını(eğer varsa o kafa) taşlara vurmaları lazım.

efendileri dükkana giriyor müritler ıhılaya ıhılaya elini ayağını öpüyorlar soytarılığın bini bir para ... bir insan birçok şeyden noksan olabilir evden arabadan , işten aştan eşten , paradan yuvadan ... amma akıldan noksan olmak gerçekten ama gerçekten çok acınası bir durum ... o kadar Allah dostu aşık gördüm ama ahhh ıhhh diye cezbeye gelen bir şarlatana rastlamadım şimdiye kadar

araf 143 de Hz.Musa Allahı görmeyi diliyor Allah beni kesin olarak göremezsin buyurdu aynı şekilde ölüleri dirilten Hz.İsa bile Allahı görememiştir şimdi kalkıyor bu , artık cahil mi diyeyim kafir mi diyeyim pek cahil olduklarını sanmıyorum baksanıza kuranı kelime kelime tercüme edecek yeteneğe !!! sahipler, bizler Allahı diliyoruz görüyoruz konuşuyoruz diyorlar ... vay beyinsizler vay iftiracılar vay inkarcılar kurana ve Allaha bu kadar da iftira atılmaz ayetler bu kadar da yalan yanlış çarpıtılmaz

Allahı dilemiş de şurda iki eğilip doğrulup namaz kılmış da Allah dostu olmuş be hey ahmaklar  kuranın son vahiy kitabı olduğunu biliyorsunuz be hey ahmaklar kurandan sonra bir kitap daha gelmeyeceğini ve Allahın dinini tamamladığını biliyorsunuz be hey ahmaklar risaletin Hz.Muhammedle son bulduğunu, vahyin Resulullahla birlikte sona erdiğini biliyorsunuz REZALET NURLARI adında vahiy kitabına(haşa) nasıl inanırsınız

Prof.Dr.Hüseyin Hatemi'nin dediği gibi vallahi de billahi de tallahi de ya cahilsiniz(ki ben inanmıyorum buna) ya mecnunsunuz bir klinik vakasını ve acilen tedaviye ihtiyacınız var rahmetli Prof.Dr.Ayhan Songarında dediği gibi, ya da kafirsiniz başka seçenek yok...iki iki daha dört....

enam 121 :Üzerine Allah adı anılmayan (hayvan)lardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah’a ortak koşmuş olursunuz.

ahlayıp ıhılıyorsunuz ne diyor Allah ŞEYTANLAR DOSTLARINA FISILDARLAR BU ŞEYTANIN ŞEYTANA BİR NEVİ VAHYİDİR EĞER ONLARA İNANIRSANIZ ALLAHA ORTAK KOŞMUŞ OLURSUNUZ

yok efendim cezbeye geliyorlarmış be hey ahmak ALLAH sana daha önceden haber veriyor şeytan dost gördüklerine fısıldar diyor gizli çağrıda bulunur diyor ... ama yok ben kurana değil şeytana inanırım diyorsan artık o sizin bileceğiniz iş

ene_meczub:

va aleykûm selam

Yazdıklarınızı okurken, sözleriniz bana çok tanıdık geldi. Bu foruma gelen Mihrcilerin tamamı benzer söylemler kullanıyorlar. Mesela ilk söyledikleri söz;

Konuyu yeterince araştırmamışsınız... İkinci söyledikleri söz;

Objektif değilsiniz... Üçüncü söyledikleri söz;

Allah'a (c.c) ulaşmak, Allah'la (c.c) konuşmak, Allah'ı (c.c) görmek... Dördüncü söyledikleri söz;

Dini kavramlar sizlerin bildiği gibi değil... Beşinci söyledikleri söz;

İskender Mihr Peygamberim demiyor ve seviyesizlik ithamlarıyla vs vs devam ediyor...

Arkadaş madem siz samimi bir niyetle buradasınız, bize vaazu nasihatte bulunacağınıza, bu forumdaki insanların merak ettiği şu cevapları versenize!!! Neden bu soruları cevaplıyacağınıza buradaki insanları kelime oyunlarıyla meşgul etmeye çalışıyorsunuz?

Eğer samimiyseniz buyrunuz aşağıdaki soruları cevaplayınız, cevaplayamazsanız burada sizden önceki mihrcilerin sözlerini değişik uslublarla tekrar etmenize ve yeni bir tartışmanın başlamasına müsade etmiyeceğimizi özellikle bildiriyorum. Ayrıca merak etmeyiniz o veli ve resul kavramlarıyla ilgili bizde bir yazı hazırlıyoruz.


a- Madem Allah (c.c) her devirde her kavme Resûl göndermekte, bu asırda diğer kavimlere gönderdiği Resûller kimler?

b- Eğer denilirse ki Allah (c.c) her asırda bir Resul gönderir, öyleyse Hazreti Muhammed (s.a.v) efendimizle İskender Evrenosoğlu arasındaki Resuller kimlerdir?

c- Sahabe arasında Resullük iddiasında bulunan kimler olmuştur?

ç- Musa (a.s) Allah'ı (c.c) gönül gözüyle bile göremiyorda, mihrcilermi görebiliyor?

d- Madem Seyda Muhammed Raşid ERol hazretleri iskender mihrin mürşididir. Seyda hazretlerinin "Seyda Diyorki" isimli akaid kitabından sizin bu iddialarınıza ne dediğini hiç okudunuzmu?

e- Seyda hazretleri, yani iskender mihrin mürşidi, 1993 yılında vefat ettiğine göre, seyda hazretleri iskender mihre neden biat etmedi?

f- Seyda hazretlerinin halifeleri olan, Molla Yahya Pakiş, Abdul Baki Efendi, Seyda Muhammed Konevi ve ismini şu an hatırlayamadığım diğer iki halifesi, yani beş halifesi neden iskender mihre biat etmediler? 

g- Museyleme gibileri ile İskender Evrenosoğlunun iddiaları arasında ne gibi farklılık vardır.

h- İskender Evrenosoğlu’nun iddialarını doğru kabul edersek, Museyleme de Resul olabilir. Bu durumda gerek peygamber efendimiz (s.a.v) ve gerekse sahabe neden onunla savaştı?

i- Tarih boyunca Mesih’lik ve Mehdilik iddia eden çok olmuşsa da, onların döneminde ortaya çıkacak olan, Deccal bir türlü ortaya çıkmamıştır. Madem kendisi Mehdidir, Hz Mesih ve Deccal nerede?

k- Yine hadis-i şeriflerden bilindiğine göre, Hz Mehdinin döneminde kıyamet savaşı denilen bir savaş olacaktır. İskender Evrenosoğlu ordusunu bu savaşa Amerika Birleşik Devletlerin demi hazırlamaktadır?

l- Aşağıdaki hadisi şerif hakkında ne düşünüyorsunuz?
 
ـ5031 ـ1ـ عن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْه قال: ]قَالَ رَسُولُ اللّهِ #: َ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّى يَنْبَعِثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قِريباً مِنْ ثََثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أنَّهُ رَسُولُ اللّه


1. (5031)- Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Otuz kadar yalancı deccaller çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlardan her biri Allah'ın Resulü/elçisi olduğunu zanneder." [Tirmizî, Fiten 43, (2219); Ebu Davud, Melahim 16 (4333, 4334, 4335)

fenafillah:
 
      Selamun Aleykum.Bismillahirrahmanirrahim.Görüyorum ki lazyoner kardeşim üslübunuz çok saygısızca.İşte bizleri sizden ayıran en büyük özellik bu zaten.İlk önce bu farkı düşünmenizi tavsiye ederim.Sorduğunuz sorulara cevap vereceğim inşallah ama sizler de eğer samimi iseniz bana sorduğunuz sorulara karşın vermiş olduğum cevaplarımın altındaki açıklamalarda size 3 soru işareti ile belirttiğim bazı sorular soracağım, o  sorulara cevap verebilir misiniz….

   A-   Madem Allah (c.c) her devirde her kavme Resûl göndermekte, bu asırda diğer kavimlere gönderdiği Resûller kimler?
   A cevap-) Diğer kavimdeki Resuller, insanları dalâletten kurtarıp Allah’a kul olmaları için Allahın vazifelendirdiği kişilerdir. Eğer bu Resullerin tanımıyoruz ve de isimlerini soruyorsanız, isimlerini de bilmiyoruz. Allahû Tealâ bize onların isimlerini öğrenmeye mecbur tutmuyor. Sadece merak sebebiyle soruyorsanız, bu merakınızı Perşembeyi Cumaya bağlayan gecelerde Hacet Namazı kılarak Rabbimize sorabilirsiniz. Allahû Tealâ var diyorsa kesinlikle vardır. Biz görmesek de, tanımasakta Rabbimiz muhakkak ki doğru söyler. SadakallahulAzim= El-Azim olan Allah doğru söyler. Sadakallahulazim diyorsanız, o zaman sizde bu Resullerin varlığını kabul etmek durumundasınız. Allah razı olsun.

B- Eğer denilirse ki Allah (c.c) her asırda bir Resul gönderir, öyleyse Hazreti Muhammed (s.a.v) efendimizle İskender Evrenosoğlu arasındaki Resuller kimlerdir?
B cevab-)Hazreti Muhammed (s.a.v) efendimizden bugüne kadar gelen Resuller yüzlercedir. Hangisinin ismini yazabiliriz ki….Her asırda kaç tane farklı dili konuşan kavim varsa o kavimlerin hepsine farklı bir resul gönderir. Bunlardan bir tanesi devrin imamı olan Resuldür.Yani peygamber efendimizin dediği gibi benden sonra nebi(peygamber) gelmeyecek benden sonra Allah’ın halifeleri gelecektir dediği devrin imamları olan resullerdir. 12 imam olarak bildiğimiz o Allah’ın 12 tane devrin imamının hepsi de veli resuldür. Paygember efendimiz (sav): “Allahû Tealâ her yüz yılda bu ümmete bir müceddid gönderir.” 12 imamın hepsi de müceddiddir ve resuldürler. 12 İmamın isimlerini sanırım yazmamıza gerek yok. Yani müceddid olup da resul olmamaları mümkün değildir.Peygamber efendimiz (sav)’den sonra gelen Resullerin hepsi de VELİ Resuldür. Hiçbirisi de nebi (peygamber) resul değildir.

c- Sahabe arasında Resullük iddiasında bulunan kimler olmuştur?
C cevab-) Resullük iddia ile olmaz. Allah’ın bir emri ile bir vazife olarak kişiye verilir. PEYGAMBERİMİZ vefat ettikten sonra Allah sahabeden dilediğine muhakkak ki bu görevi vermiştir.fakat bunlar peygamber olmayan veli resullerdir. Biz isimlere değil ayetlere iman ederiz. Eğer Allahû Tealâ diyorsa ki her kavme resul gönderilmiştir, ve bu resuller peşpeşe gelecektir diyorsa inandık ve iman ettik ki Allahû Tealâ doğru söyler. Sadakallahulazim.

ç- Musa (a.s) Allah'ı (c.c) gönül gözüyle bile göremiyorda, mihrcilermi görebiliyor?
Ç cevab-) Hazreti Musa(as)  baş gözüyle görmek istiyordu, kalp gözüyle göremediğini de nerden çıkardınız Musa (as)’ın Allah’ı gönül gözüyle göremediğini siz söylüyorsunuz. Allahû Tealâ öyle söylemiyor. Musa (as) Allahû Tealâ’nın zatını gönül gözüyle tüm peygamberler gibi defalarca görmüştür. Musa (as) Allahû Tealâ’yı baş gözüyle görmeyi istemiştir. Ve Allahû Tealâ da baş gözüyle beni göremezsin demiştir.

d- Madem Seyda Muhammed Raşid ERol hazretleri iskender mihrin mürşididir. Seyda hazretlerinin "Seyda Diyorki" isimli akaid kitabından sizin bu iddialarınıza ne dediğini hiç okudunuzmu?
D cevab-) O kitabı okumadık, Seyda Muhammed Raşid Erol hazretleri hayatında hiç kitap yazdı mı.. Sonradan yazılan ve kendisine atfedilen sözler kesin bir ispat vasıtası değildir. Biz doğruluğundan emin olmadığımız sözlere itibar edemeyiz. Bilmeden bahsettiğiniz kişiler hakkında yorum yapmamız dedikodu olur. Dedikoduyu Allahû Tealâ yasaklamıştır. Allah razı olsun.


e- Seyda hazretleri, yani iskender mihrin mürşidi, 1993 yılında vefat ettiğine göre, seyda hazretleri iskender mihre neden biat etmedi?
E cevab-) Biat manevi bir olaydır. Biat etmediğini nerden biliyorsunuz!!!???? Tahmin yürüterek yorum yapmak yanlıştır. Allah razı olsun.


f- Seyda hazretlerinin halifeleri olan, Molla Yahya Pakiş, Abdul Baki Efendi, Seyda Muhammed Konevi ve ismini şu an hatırlayamadığım diğer iki halifesi, yani beş halifesi neden iskender mihre biat etmediler?
F cevab-) Şuanda olmasa bile biat etmeyenler hepsi biat edecekler zamanı geldiği zaman….


g- Museyleme gibileri ile İskender Evrenosoğlunun iddiaları arasında ne gibi farklılık vardır?
G-) Kur’an ile diğer insanların sözlerinin farkı ne ise onların farkı da odur. Kim Kur'ana uygun konuşmuş, kim de konuşmamışsa herkes hesabını Allah'a verecektir.Museyleme peygamber efendimiz Hz.Muhammed(SAV) den sonra nebilik(peygamberlik) ilan etmiştir.Fakat ahzab-40 a göre de son nebi resul(peygamber resul) Hz. Muhammed(SAV) dir ve ondan sonra da nebi(peygamber) gelmeyecektir.O yüzden museyleme sahte peygamberdir ve Vahşi sahabemiz tarafından öldürülmüştür.

H-) G seçeneğinde yeterince açıkladığımı düşünüyorum.Ama yine söyleyeyim.Museyleme peygamberlik iddiasında bulunmuştur.Nebi(peygamber) resul peygamber efendimiz(SAV) ile sona ermiştir.Ama İmam İskender Ali Mihr hiçbir zaman peygamberlik iddiasında bulunmamıştır.Ve ister Allah’ın nebi(resul) isterse de kavim resulu bir diğer adıyla veli resul olsun hepsinin ortak özelliği hidayet ile gelmeleridir.Hepsi kurandaki hidayeti bilirler….

I-) Deccal “Sai baba” isminde bir kafir olup halen yaşamaktadır.Kendisi Hindistandadır ve şuan ilahlık iddiasında bulunmaktadır ve milyonlarca müridleri vardır ve de bu mürdiler bu kişinin ilah olduğuna inanmaktadır.Hz. İsa(as) yani mesih ise Allah’ın katındadır. Vakti geldiğinde Hz. Mehdi ile birlik olup deccalı öldürecektir. Bu 3. savaşında gerçekleşecek olan bir hadisedir.Bu sorduğunuz soruyu da samimiyetle hacet namazı kılıp Allahû Tealâ’ya sorarak cevap alabilirsiniz.Ayrıca bir kardeşimiz mihrciler nasıl olur da rüyada Allah ile konuşur demiş.Hayır biz rüyada Allah ile konuştuğumuzu iddia etmiyoruz.Allah cevap verecektir derken bir işaret gösterir demek istiyoruz.

K-) Allah dilediğini, dilediği şekilde hazırlar.Savaşın nasıl ve ne şekilde başlayacağı konusunda bir bilgimiz yok.BUNU ALLAH BİLİR.

L- Aşağıdaki hadisi şerif hakkında ne düşünüyorsunuz? 5031)- Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Otuz kadar yalancı deccaller çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlardan her biri Allah'ın Resulü/elçisi olduğunu zanneder." [Tirmizî, Fiten 43, (2219); Ebu Davud, Melahim 16 (4333, 4334, 4335)

L cevab-)Peygamber efendimiz konu hakkında bir başka hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. “Ben asıl deccalden korkmuyorum. İnsanları dalâlete düşüren imam şeklindeki deccallerden korkuyorum.” Öyleyse insanları dalâlete düşüren bu deccaller günümüzde de vardır. Temel özelliği Allah’ın hidayetini Kur’anda olmasına  rağmen gizliyor olmalarıdır.İşte bu kişiler sahte mehdi resullerdir.Mehdi(as) ile ilgili birçok hadis var onları incelemenizi tavsiye eder.
 
(Bu mesajın sorulan sorulara verilen cevapları dışında kalan bölümü çıkarılmıştır)

ene_meczub:

Va aleykum selam

Zaman zaman düşündüm, acaba Lazyoner rumuzlu arkadaş uslubunu değiştiremezmi?

Fenafillah rumuzlu kişinin yazdıklarını ve uslubunu görünce, beklide benim uslubumun değişmesi lazım diye ciddi ciddi düşündüm.

Biz burada her zaman ölçülü, saygılı ve pervasızca yazı yazmamaya gayret ettik. Buraya küfürlü yazılar yazan mihrciler çok oldu. Fakat son iki yazı yazan “gülen ve umutlu” isimli kişilerle gayet olması gereken şekliyle yazışmıştık.

Fenafillah rumuzlu kişiden de benzeri bir uslup beklerken, okuduklarımla adeta şaşırdım. Akıbet hayrolsun ne diyelim, biz şimdi asıl konumuza yazımıza dönelim.

Arkadaş siz sorulara cevap vermeye çalışmak yerine, mihr gurubunun propagandasını yapmaya, meydan okumaya, kafa tutmaya, densizliğe azami gayreti göstermişsiniz. Ancak kusura bakmayın biz size aynı vasıflarla mukabele etmeyiz. Bu bizim aldığımız terbiyeye aykırıdır. Sorularımıza cevap vermemek için elinizden geleni yapmışsınız. İlave olarak bazı sorular sormuşsunuz. Sorduğunuz sorulara baktığımda siz forumdaki yazılanları okumamış olmalısınız. Neyse sorularımız ve vermemeye çalıştığınız cevaplarına bakalım.


Sorumuz 1- Madem Allah (c.c) her devirde her kavme Resûl göndermekte, bu asırda diğer kavimlere gönderdiği Resûller kimler?

Cevabınız 1- Diğer kavimdeki Resuller, insanları dalâletten kurtarıp Allah’a kul olmaları için Allahın vazifelendirdiği kişilerdir. Eğer bu Resullerin tanımıyoruz ve de isimlerini soruyorsanız, isimlerini de bilmiyoruz. Allahû Tealâ bize onların isimlerini öğrenmeye mecbur tutmuyor.

Değerlendirmemiz: Kıymetli okurlarımız, daha öncede söylemiştim, bu sorulara asla cevap veremezler. Cevaplamaları da mümkün değil, çünkü cevaplamaya kalktıklarında bizde peşinden diyeceğiz ki, hadi gelin birlikte bakalım bu kişilerden böyle bir iddia zuhur etmiş mi? Bu durumda bocalayacaklar ve susmak zorunda kalacaklar. Eğer birisi ortaya çıkıp, gözünü yumup, Haşa Sümme Haşa Allah’la (c.c) konuştuğunu söyleyebiliyorsa, kendisine bağlanan kişinin tabiyetinin kabul olup olmadığını Allah’a (c.c) soruyorsa, bunu da bas bayağı sorar. Allah (c.c) nasıl ki Efendimize (s.a.v) daha önceki peygamberlerin ve Salihlerin haberlerini vermişse, İskender de madem vahiy alıyor, ona da verir. İskender Mihr bu soru içinde gözlerini yumsun, Allah’a (c.c) sorsun, aldığı cevabı da iletsin.

Yada, sizin gibi kabiliyetli olan kişiler, o dediğiniz günlerde, dediğiniz şeyleri yaparak Allah’a (c.c) sorun (haşa). Aldığınız cevabı buraya yazın. Zaten nikiniz de buna çok uygun, Fenafillah – Allah’ta (c.c) yok olan…


Sorumuz 2- Eğer denilirse ki Allah (c.c) her asırda bir Resul gönderir, öyleyse Hazreti Muhammed (s.a.v) efendimizle İskender Evrenosoğlu arasındaki Resuller kimlerdir?

Cevabınız 2- Hazreti Muhammed (s.a.v) efendimizden bugüne kadar gelen Resuller yüzlercedir. Hangisinin ismini yazabiliriz ki….Her asırda kaç tane farklı dili konuşan kavim varsa o kavimlerin hepsine farklı bir resul gönderir. Bunlardan bir tanesi devrin imamı olan Resuldür.Yani peygamber efendimizin dediği gibi benden sonra nebi(peygamber) gelmeyecek benden sonra Allah’ın halifeleri gelecektir dediği devrin imamları olan resullerdir. 12 imam olarak bildiğimiz o Allah’ın 12 tane devrin imamının hepsi de veli resuldür. Paygember efendimiz (sav): “Allahû Tealâ her yüz yılda bu ümmete bir müceddid gönderir.” 12 imamın hepsi de müceddiddir ve resuldürler. 12 İmamın isimlerini sanırım yazmamıza gerek yok. Yani müceddid olup da resul olmamaları mümkün değildir.Peygamber efendimiz (sav)’den sonra gelen Resullerin hepsi de VELİ Resuldür. Hiçbirisi de nebi (peygamber) resul değildir.

Değerlendirmemiz: Birinci soruyu, bu isimleri bilmediğinizi ifade ederek cevaplamıştınız. Ama görüyorum ki bazı isimler telafuz etmişsiniz. Başta 12 İmam ve her asrın müceddidi olan zatlardan hangisi Resullük iddiasında bulunmuştur? Hiç mi sıkılmadan bu isnatta bulunuyorsunuz. Bu mübareklerden hangisi ben Resulüm diyerek ortaya çıkmış? Hangisi Allah’tan (c.c) bana vahiy geliyor demiş? Bu soruları cevaplamanız çok isabetli oldu. Böylece bu sorularla sizin ne olduğunuzu herkes görmüş oluyor.


Sorumuz 3- Sahabe arasında Resullük iddiasında bulunan kimler olmuştur?

Cevabınız 3- Resullük iddia ile olmaz. Allah’ın bir emri ile bir vazife olarak kişiye verilir. PEYGAMBERİMİZ vefat ettikten sonra Allah sahabeden dilediğine muhakkak ki bu görevi vermiştir. fakat bunlar peygamber olmayan veli resullerdir. Biz isimlere değil ayetlere iman ederiz. Eğer Allahû Tealâ diyorsa ki her kavme resul gönderilmiştir, ve bu resuller peşpeşe gelecektir diyorsa inandık ve iman ettik ki Allahû Tealâ doğru söyler. Sadakallahulazim.

Değerlendirmemiz: Resullük ispatı olan bir davadır. Allah (c.c) kulunu seçer ve onu mucizelerle destekler. Neyse, okuyucularımız görsünler, sizin bu sorulara verecek tek bir tane cevabınız yoktur. Allah (c.c) peygamberimize Kuran’da kaçdefa “sen daha önce ataları uyarılmamış bir topluluğa gönderildin” der. Allah (c.c) her devirde her kavme Resul göndermemiştir. Bunu daha öncede ispatladık, siz bunun aksini bir türlü ispat edemediniz. Bakın biz açık açık soruyoruz. Tıpkı İskender gibi, mihrciler gibi, sizden önce kimler bunu söylemiş, ben resulüm diyerek kimler ortaya çıkmış buyurun isim verin. Ama vermeniz mümkün değil. Bunu (isimleri) sizler değil, İskender bile veremez.

Sorumuz 4- Musa (a.s) Allah'ı (c.c) gönül gözüyle bile göremiyor da, mihrcilermi görebiliyor?

Cevabınız 4- Hazreti Musa(as) baş gözüyle görmek istiyordu, kalp gözüyle göremediğini de nerden çıkardınız Musa (as)’ın Allah’ı gönül gözüyle göremediğini siz söylüyorsunuz. Allahû Tealâ öyle söylemiyor. Musa (as) Allahû Tealâ’nın zatını gönül gözüyle tüm peygamberler gibi defalarca görmüştür. Musa (as) Allahû Tealâ’yı baş gözüyle görmeyi istemiştir. Ve Allahû Tealâ da baş gözüyle beni göremezsin demiştir.

Değerlendirmemiz: Yahu bu mihrciler çok tuhaf, senin efendin bu iddiada, sen efendinin o ayeti nasıl tefsir ettiğini okumadın galiba. Musa (as) Allah’ı (c.c) görebiliyorduysa, neden bana kendini göster desin? Sonra Musa’nın (a.s) yada diğer peygamberlerin Allah’ı (c.c) gönül gözleriyle gördüklerine dair bir ayet delil getiremezsiniz. Varsa delilinizi Kurandan buyrunuz getiriniz.

Sorumuz 5- Madem Seyda Muhammed Raşid ERol hazretleri iskender mihrin mürşididir. Seyda hazretlerinin "Seyda Diyorki" isimli akaid kitabından sizin bu iddialarınıza ne dediğini hiç okudunuzmu?

Cevabınız 5- O kitabı okumadık, Seyda Muhammed Raşid Erol hazretleri hayatında hiç kitap yazdı mı.. Sonradan yazılan ve kendisine atfedilen sözler kesin bir ispat vasıtası değildir. Biz doğruluğundan emin olmadığımız sözlere itibar edemeyiz. Bilmeden bahsettiğiniz kişiler hakkında yorum yapmamız dedikodu olur. Dedikoduyu Allahû Tealâ yasaklamıştır. Allah razı olsun.

Değerlendirmemiz: Zaten okumadığınız besbelli. Okusaydınız kitabın ne zaman basıldığını, Seyda hazretlerinin yazıp yazmadığını bilirdiniz. Verdiğiniz cevaba baktığımızda bizde doğruluğundan emin olunmayan iskenderin sözlerine nasıl itibar edelim? Siz en kısa zamanda o kitabı bulun ve okuyun, bakalım Seyda hazretleri sizlere ne diyor? Tavsiye ederim bütün mihrciler okusun ve boylarının ölçüsünü alsınlar da tövbe etsinler.

Sorumuz 6- Seyda hazretleri, yani iskender mihrin mürşidi, 1993 yılında vefat ettiğine göre, seyda hazretleri iskender mihre neden biat etmedi?

Cevabınız 6- Biat manevi bir olaydır. Biat etmediğini nerden biliyorsunuz!!!?  Tahmin yürüterek yorum yapmak yanlıştır. Allah razı olsun.

Değerlendirmemiz: İyice sallamaya başladınız. Ne demek biat manevi olaydır. Biatın nasıl yapıldığı bellidir ve kuralları vardır. Ayette ve Efendimizin (s.a.v) sünnetinde uygulaması vardır. Bu bağlamda, zahirde biat eden ve edilen bir arada, el ele tutuşarak, yada sözlü olarak ahitleşirler. Bunun haricinde sizin dininizde bu böyle değilse ona bir şey diyemem. İslam da biat manevi değil zahiridir. Eğer biat ettiğini iddia ediyorsanız buyurunuz ispatlayınız!!! Mürşidi bile iskendere biat etmemişken, iddialarını doğru görmemişken, başkaları neden doğru görsün?


Sorumuz 7- Seyda hazretlerinin halifeleri olan, Molla Yahya Pakiş, Abdul Baki Efendi, Seyda Muhammed Konevi ve ismini şu an hatırlayamadığım diğer iki halifesi, yani beş halifesi neden iskender mihre biat etmediler?

Cevabınız 7- Şuanda olmasa bile biat etmeyenler hepsi biat edecekler zamanı geldiği zaman….

Değerlendirmemiz: Seyda hazretleri biat etmediği için, 5 halifesi de biat etmedi. Onların biat etmediğini de zaten kabul etmişsiniz. Eğer Seyda hazretleri iskendere biat etseydi bu 5 kişi bila itiraz iskendere biat ederdi. Bütün okuyucularımız bilsin ki; Ne Seyda hazretleri nede 5 halifesi iskendere biat etmediler. İskenderin iddiası doğru olsaydı, bu zatlar iskendere biat ederlerdi. Ama etmediler.

Diğer soruları da geçiştirmişsiniz. Museyleme ve iskenderin söylemleri çok benzer. İkiside resullük ve vahiy aldığı iddiasındaydı. İddialarınızı yarin cevaplıyacağım.

Aklıma gelmişken, hani Arapça biliyorsanız vs demişsiniz ya, merak etmeyin biz bilmediğimiz bir şey olursa bilmiyoruz diyecek erdeme sahibiz hamdolsun. Senin efendin Allah (c.c) (haşa) bana Arapça öğretti derken, daha müddei kelimesinin anlamını bilmiyordu.

Sana bir tavsiye, sen git efendin gelsin… Sakın ve asla propaganda yapmaya çalışma buna müsaade edilmez. Verebiliyorsanız soruları cevaplayın ve kimseye de hakaret vari sataşmada bulunmayın…

Fi Amanillah

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa